Poradna pro reklamní předměty

BLUE ARROW INTERNATIONAL, s.r.o.

Sídlo společnosti:
Dopraváků 749/3
(budova Genius)
Praha 8, 184 00
Česká republika

IČO: 2511 3372
DIČ: CZ 2511 3372
Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, odd.C, vložka 50686

Kdy jsou reklamní předměty daňově uznatelné?

Snižte si o reklamní předměty svůj daňový odvod

Reklamní a propagační předmět, který darujete svým zákazníkům, je podle zákona o daních z příjmů (§ 25 odst.1 písm. t)) předmět, který:

• je opatřený vaší obchodní firmou, ochrannou známkou nebo názvem propagovaného zboží nebo služby
• jeho hodnota nepřesahuje 500 Kč (jsme-li plátce DPH, bere se cena bez DPH)
• není (s výjimkou tichého vína, což je víno jiné než šumivé) předmětem spotřební daně

Výdaje na pořízení těchto předmětů jsou pro vás daňově uznatelné pro daň z příjmů.

Dárky v rámci ekonomické činnosti

Podle zákona o DPH nemusíte odvádět DPH, pokud poskytnete
• dárek v rámci své ekonomické činnosti, jehož cena nepřesahuje 500 Kč

Přitom si u těchto předmětů můžete při jejich pořízení uplatnit nárok na odpočet DPH.