Daňově uznatelné reklamní předměty

Daňově uznatelné reklamní předměty

Nákupem reklamních předmětů si můžete snížit daňový základ daně z příjmů.

Z hlediska daňové uznatelnosti můžeme použití reklamních předmětů nalézt zaprvé v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a za druhé v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Ale pozor, definice reklamních předmětů se v obou zákonech odlišuje. Společným jmenovatelem obou zákonůje potom limitní cena předmětu. Pro dosažení co nejlepšího daňového efektu pro společnost doporučujeme dodržovat zároveň podmínky stanovené jak v ZDP, tak v ZDPH.

Za jakých podmínek je reklamní předmět daňově uznatelným nákladem? 

Jednoduše řečeno, musí být splněny následující tři podmínky.

1.   Reklamní předmět je opatřen značkou, názvem firmy, popř. názvem propagovaného zboží nebo služby.

Reklamní informace tedy musí být vytištěna některou z tiskových technologií buď přímo na výrobku, na obalu tohoto výrobku nebo na etiketě přímo spojené s tímto výrobkem.

Zejména u luxusněji vnímaného zboží se více hodí, aby značku nebo logo obsahoval obal - například taška, krabička, papírový přebal s tiskem, samolepka, etiketa přímo svázaná s výrobkem nebo třeba jen dárková kartička přilepená k výrobku. 

Pro všechny naše reklamní předměty vymýšlíme prémiová balení a dodáváme je se všemi typy reklamních obalů, přebalů, krabiček nebo etiket.

Reklamní předmět odečitatelný z daní

500 Kč

2.  Hodnota reklamního předmětu nepřesahuje 500 Kč za kus.

Pro všechny plátce DPH, se jedná o částku bez DPH. 

Jde vždy o celkovou sumu za reklamní předmět, včetně grafiky, potisku, jeho případné přepravy a distribuce.

3.   Není předmětem spotřební daně          ( s výjimkou tichého vína)

Reklamním předmětem z hlediska odpočtu daně z příjmu tedy nemůže být alkohol, cigarety nebo například kanystr benzínu. Vzhledem k definici tichého vína, "jakékoli jiné víno než šumivé", není reklamním předmětem šampaňské, sekt, či třeba prosecco.

Reklamním předmětem je naopak jakýkoli nešumivý druh vína ( tiché víno ) s potiskem loga na krabičce nebo v papírové tašce, případně samolepce nebo přivázané komplimentce na lahvi.

reklamní-předmět-tiché-víno

Pozor od 1.1.2024 dojde ke změně legislativy - bude zrušena vyjímka pro tiché víno. V praxi to znamená, že na tiché víno jako na reklamní předmět, bude možné uplatnit daňový odpočet pouze do konce roku 2023.

Přesné znění zákona:  Ze zákona o daních z příjmů § 25 odst. 1) t) vyplývá, že jako daňové výdaje (náklady) nelze uznat "výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary". Předpis ale pokračuje větou: "Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně."

Odečtení DPH u reklamních předmětů

Z poskytnutí svého reklamního nebo dárkového předmětu do 500 Kč nemusím odvádět DPH a mohu uplatnit plný odpočet DPH.

Přesné znění zákona:  Zákon o DPH uvádí v § 72 odst. ), že "plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze ... uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c).   Výjimka a § 13 odst. 8) c) říká, že za dodání zboží se nepovažuje "poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, a nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti".

Dárkové poukázky nejsou uznatelné 

Pozor - například dárkové poukázky, slevové kupóny nebo vouchery nejsou uznatelným daňovým nákladem.

Dle podporující informace Ministerstva financí ČR je možné za reklamní předmět považovat věc, která má sama o sobě určitou užitnou nebo estetickou hodnotu. V souladu s tímto není možné za reklamní předmět považovat poukázku na odběr zboží (která jako taková nemá tuto hodnotu sama o sobě). Poukázku či voucher na odběr zboží nebo služeb je tedy nutné vždy považovat za daňově neuznatelný náklad.

Odečtěte si z daní produkty se svým logem

Roušky s potiskem

Reklamní roušky s potiskem

Antibakteriální pouzdro na roušku

Antibakteriální pouzdra na roušku

antibakteriální-gel

Antibakteriální gely s logem

Ubrousky-icon

Papírové kapesníčky s logem

Antibakteriální ručník

Antibakteriální ručníky s logem

Rádi Vám poradíme s výběrem předmětů, včetně označení předmětu vaším logem či značkou vhodnou tiskovou technologií, tak aby splňoval kritéria daňové uznatelnosti.  Neváhejte se na nás obrátit.