Daňově uznatelné reklamní předměty

Nákupem reklamních předmětů si můžete snížit daňový základ daně z příjmů.

Za jakých podmínek je reklamní předmět daňově uznatelným nákladem? 

Tax free

Jednoduše řečeno, musí být splněny následující tři podmínky.

1.   Reklamní předmět je opatřen značkou, názvem firmy, popř. propagovaného zboží nebo služby.

Reklamní informace tedy musí být přímo na výrobku nebo na obalu výrobku.

Zejména u luxusněji vnímaného zboží se více hodí, aby značku nebo logo obsahoval obal - například krabička, papírový přebal s tiskem, samolepka, etiketa přímo svázaná s výrobkem nebo třeba jen dárková kartička přidaná k výrobku.  Naše reklamní předměty můžeme dodat s papírovými přebaly.

Reklamní předmět odečitatelný z daní

2.  Hodnota předmětu nepřesahuje         500 Kč.

Pokud jde o plátce DPH, jedná se o částku bez DPH. 

Jde vždy o celkovou sumu za předmět včetně případné přepravy a distribuce.

500 Kč

3.   Není předmětem spotřební daně          ( s výjimkou tichého vína)

Reklamním předmětem z hlediska odpočtu daně tedy nemůže být alkohol, cigarety nebo například kanystr benzínu. 

Vzhledem definici tichého vína, "jakékoli jiné víno než šumivé", není reklamním předmětem šampaňské, sekt, či třeba prosecco.

Klasická láhev vína s potiskem loga na krabičce nebo tašce, reklamním předmětem je.

reklamní-předmět-tiché-víno

Přesné znění zákona:  Ze zákona o daních z příjmů § 25 odst. 1) t) vyplývá, že jako daňové výdaje (náklady) nelze uznat "výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary". Předpis ale pokračuje větou: "Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně."

Odečtení DPH u reklamních předmětů

Z poskytnutí reklamního nebo dárkového předmětu do 500 Kč nemusím odvádět DPH a mohu uplatnit plný odpočet DPH.

Přesné znění zákona:  Zákon o DPH uvádí v § 72 odst. ), že "plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze ... uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c).   Výjimka a § 13 odst. 8) c) říká, že za dodání zboží se nepovažuje "poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, a nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti".

Dárkové poukázky nejsou uznatelné

Dle podporující informace Ministerstva financí ČR je možné za reklamní předmět považovat věc, která má sama o sobě určitou užitnou nebo estetickou hodnotu. V souladu s tímto není možné za reklamní předmět považovat poukázku na odběr zboží (která jako taková nemá žádnou hodnotu sama o sobě). Poukázku či voucher na odběr zboží nebo služeb je tedy nutné vždy považovat za daňově neuznatelný náklad.

 

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného předmětu, připravíme nabídku a o vše se postaráme. Neváhejte se na nás obrátit.